Empirické centrum Vysočiny

Závěrečné zprávy

ECV za dobu své existence provedlo celou řadu průzkumů a analýz. Většina závěrečných zpráv nebyla určena veřejnosti, jednalo se zpravidla o zakázky soukromých subjektů.

Závěrečné zprávy průzkumů, které ECV zpracovalo pro Kraj Vysočina a Vysočina Eduction, jsou veřejně přístupné a naleznete je na této stránce.