Empirické centrum Vysočiny

Pro odbornou veřejnost

ECV poskytuje v rámci tvůrčí činnosti akademických pracovníků za velmi zajímavých finančních podmínek komplexní služby související se shromažďováním, zpracováním, analýzou a prezentací dat v následujících oblastech:

  • Sociologický výzkum pro samosprávu – města a kraje
  • Výzkum veřejného mínění pro orgány státní správy a firmy
  • Analýza spotřebitelského trhu
  • Výrobkový výzkum
  • Výzkum reklamy a jejího působení
  • Výzkum masmédií

V případě vašeho zájmu o spolupráci nás kontaktujte, rádi s vámi domluvíme podmínky naší spolupráce.