Empirické centrum Vysočiny

O nás

Empirické centrum Vysočiny (ECV) je výzkumným pracovištěm Vysoké školy polytechnické Jihlava, které bylo založeno na konci roku 2010 s cílem poskytovat pomoc a podporu v oblasti sociologického empirického výzkumu jak pedagogům VŠPJ a jejich studentům, tak i klientům působícím mimo VŠPJ.

ECV tedy poskytuje komplexní služby v oblasti shromažďování, zpracování, analýzy a prezentace dat z oblasti průzkumu veřejného mínění, sociálního výzkumu, průzkumu trhu a marketingu s využitím všech běžných i speciálních metodologických postupů.