Empirické centrum Vysočiny

Kontakty

Konzultační hodiny

Jana Borůvková, analytik dat, boruvkova@vspj.cz, tel. 567 141 184

dle individuální dolmuvy, pracovna č. 3P003, katedra matematiky

Konzultace vědeckovýzkumné činnosti - kvantitativní výzkum

  • Poradenství při přípravě dotazníku
  • Konzultace seminárních prací a BP
  • Semináře a workshopy na téma kvantitativní výzkum

Poradenství při dotazníkovém šetření a statistickém zpracování dat

  • Konzultace seminárních prací a BP 
  • Semináře a workshopy s obsahem dotazníkové šetření a analýza dat
  • Poradenství při přípravě dotazníku
  • Statistické zpracování dat
  • Pomoc při převedení sebraných dat (vyplněných dotazníků) do elektronické podoby s využitím aplikace, kterou má ECV možnost využívat